• Aby mieć porządek w dokumentach

  Mimo że obecnie wiele dokumentów na postać elektroniczną, to wciąż duża liczba ma postać papierową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre z tych dokumentów muszą być przechowywane przez pewien, ściśle określony czas. Utrzymanie porządku w dużej ilości dokumentów bez odpowiednich akcesoriów może być zadaniem niezwykle trudnym. Do tego należy pamiętać...
 • Co składa się na koszty firmowej floty samochodowej?

  Flota samochodowa odgrywa istotną rolę w kontekście sprawnego funkcjonowania firmy. Jej budowa powinna bazować na precyzyjnie określonych wytycznych pozostających w zgodzie ze strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Wybór samochodów podyktowany jest różnymi przesłankami, przy czym kluczowe znaczenie mają aspekty finansowe. Jak sfinansować flotę samochodową? Jedną z najważniejszych kwestii, jakie musi rozstrzygnąć...
 • Jednolity Plik Kontrolny – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

  Z dniem 1 lipca br. w życie weszły przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek opracowywania i przekazywania w ujednoliconej formie dokumentów do Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności został nałożony na duże firmy. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają na przygotowanie do zmian jeszcze dwa lata. Czym jest JPK, w...
 • Jak ułatwić analizę finansową firmy?

  Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest powszechnie wykorzystywana nie tylko przez kierownictwo firmy, ale także inne podmioty zainteresowane szeroko rozumianym stanem finansów i efektywności finansowej. Analizę tego typu wykorzystują także instytucje udzielające kredytów, w celu oszacowania wypłacalności i potencjalnego ryzyka związanego z udzieleniem firmie pożyczki. Jak zadbać o właściwą organizację w...
 • Pracodawcy muszą zmienić podejście do rekrutacji

  Tylko co druga firma monitoruje efektywność procesu rekrutacji, a mniej niż 40 proc. sprawdza trafność wyboru. Zmiana podejścia do procesu zatrudniania może pomóc pracodawcom obniżyć wydatki, które trafiają na ten cel. Skuteczna rekrutacja wraz ze zmieniającym się na korzyść pracownika rynkiem pracy będą coraz poważniejszym wyzwaniem. Dziś traktuje ją...
 • 4 kroki do strony internetowej, która stanie się najlepszym narzędziem sprzedaży.

  Każdy przedsiębiorca wie, że samo otworzenie firmy nie gwarantuje jeszcze powodzenia na rynku. Aby biznes mógł się rozwijać potrzeba strategii, która przyciągnie nowych klientów i pozwoli zatrzymać dotychczasowych. Ważna jest także odpowiednia realizacja tej strategii. Podobnie jest ze stroną internetową. Aby mogła stać się ona narzędziem wspierającym sprzedaż i...
 • Ranking sposobem na wybór konta firmowego

  Konto bankowe to zazwyczaj podstawowe narzędzie służące do rozliczeń w firmie, co powoduje iż jego wybór jest bardzo istotną sprawą. Najważniejsze znaczenie dla przedsiębiorców mają opłaty oraz możliwości, które daje rachunek. Niezależnie od rodzaju biznesu, konto bankowe to niezwykle ważny aspekt przy prowadzeniu firmy. Chociaż koszty poniesione przy okazji...
 • Gestalt w Biznesie

  Mały i duży biznes wykorzystuje coraz częściej niebagatelną szansę rozwoju, jaką daje im Gestalt – alternatywa dla wyeksploatowanych szkoleń i programów coachingu. Instytut Gestalt z Krakowa, pracujący tą metodą nie tylko z osobami indywidualnymi, ale również z całymi organizacjami, jest na najlepszej drodze do tego, by stać się jednym...
 • Kaprysy klientów z zagranicy

  Bliskość europejskich rynków sprawia, że sprzedawcy aktywni na rynkach zagranicznych często zapominają o odmienności kulturowej i obyczajowej odbiorców z poszczególnych krajów. Na tę odmienność wskazują eksperci z NoweKolory.pl. Jak wynika z ich wieloletniej praktyki w handlu międzynarodowym, działania, które w Polsce skutecznie napędzają popyt, we Francji mogą być zupełnie...