Dalsze umocnienie złotego – komentarz PLN

Czwartkowa sesja przyniosła wyraźne umocnienie się polskiego złotego. Indeks BOSSAPLN wzrósł wczoraj do poziomu przekraczającego 91 pkt. i dzisiaj rano kontynuuje ruch na północ. Rodzima waluta znajduje się w...

Czwartkowa sesja przyniosła wyraźne umocnienie się polskiego złotego. Indeks BOSSAPLN wzrósł wczoraj do poziomu przekraczającego 91 pkt. i dzisiaj rano kontynuuje ruch na północ.

Rodzima waluta znajduje się w trendzie wzrostowym już od dwóch tygodni. Wciąż jednak jest jej daleko do odrobienia strat powstałych 15 stycznia, a więc w „czarny czwartek”. Chociaż w ostatnich dniach na rynku polskiej waluty panował optymizm, to warto pamiętać, że złoty znajduje się pod dużym wpływem sytuacji na głównych parach walutowych. Ta zaś sugeruje, że obecne umocnienie złotego może być krótkotrwałe. Tak czy inaczej, dzisiaj w Polsce brak będzie publikacji istotnych danych makro, więc wartość polskiej waluty będzie zależeć w dużej mierze od sytuacji na szerokim rynku.

1

Wykres 1. Notowania BOSSAPLN – dane dzienne.

Na wykresie USD/PLN odreagowania praktycznie nie widać. Wprawdzie wczoraj kurs ten spadł, jednak wciąż utrzymuje się w granicach długoterminowego trendu wzrostowego. W ostatnich dniach można było na tym rynku mówić zaledwie o konsolidacji na wysokich poziomach – nie zaś o odwróceniu tendencji.

Taka sytuacja zresztą nie dziwi. Dane makroekonomiczne ze Stanów Zjednoczonych są relatywnie dobre w porównaniu do innych rejonów świata, a kurs EUR/USD utrzymuje się w okolicach niemal dwunastoletnich minimów. Pokazuje to, że inwestorzy wierzą w dolara bardziej niż w wspólną walutę europejską – a na tym traci także złoty, który jest uważany za aktywo jeszcze bardziej ryzykowne niż euro.

2

Wykres 2. Notowania USD/PLN – dane dzienne.

Dużo wyraźniejsze spadki były w ostatnich dniach widoczne na wykresie kursu EUR/PLN. Jest to uzasadnione z punktu widzenia niskich wartości kursu EUR/USD. Jednak jeśli sytuacja gospodarcza w strefie euro będzie nadal niepewna, to polski złoty może tracić także względem wspólnej waluty.

3

Wykres 3. Notowania EUR/PLN – dane dzienne.

Najwięcej emocji z pewnością wzbudza sytuacja na wykresie kursu CHF/PLN. Tu również wczoraj widać było siłę złotego – obecnie notowania CHF/PLN oscylują w okolicach 4,02. Sytuacja na wykresie tej pary walutowej jest ściśle powiązana z tym, co dzieje się na wykresie EUR/CHF – stabilizacja tego kursu walutowego prawdopodobnie przyniosłaby więc także ustabilizowanie wartości PLN względem CHF.

4

Wykres 4. Notowania CHF/PLN – dane dzienne.

Dorota Sierakowska
DM BOŚ

Kategorie
Komentarze rynkowe
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

Podobne wpisy