Jak ułatwić analizę finansową firmy?

Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest powszechnie wykorzystywana nie tylko przez kierownictwo firmy, ale także inne podmioty zainteresowane szeroko rozumianym stanem finansów i efektywności finansowej. Analizę tego typu wykorzystują także instytucje...

Analiza finansowa przedsiębiorstwa jest powszechnie wykorzystywana nie tylko przez kierownictwo firmy, ale także inne podmioty zainteresowane szeroko rozumianym stanem finansów i efektywności finansowej. Analizę tego typu wykorzystują także instytucje udzielające kredytów, w celu oszacowania wypłacalności i potencjalnego ryzyka związanego z udzieleniem firmie pożyczki. Jak zadbać o właściwą organizację w tym zakresie i jak poprawnie zweryfikować stan efektywności jej gospodarki finansowej?

Analiza finansowa przedsiębiorstwa opracowywana jest w celu oszacowania efektywności finansowej oraz dostarczania informacji o wynikach i stanie szeroko pojętych finansów firmy. Oprócz wspomnianej wartości analizy finansowej w kontekście oceny wypłacalności firmy przez kredytodawców, proces ten wykorzystywany jest powszechnie także przez inne podmioty z otoczenia przedsiębiorstwa, na przykład przez inwestorów, audytorów, kontrahentów czy urzędy statystyczne. Analiza finansowa firmy może zostać przeprowadzona różnymi metodami, a cały proces może zostać podzielony na kilka etapów, wśród których wyróżnić należy analizę wstępną i analizę wskaźnikową.

Analiza wstępna

We wstępnej analizie finansowej, która zwana jest również analizą bilansową, bada się strukturę majątkową na podstawie wskaźników struktury aktywów i pasywów oraz ogólną strukturę kapitałowo-majątkową, odzwierciedlającą zaangażowanie kapitału firmy. W ujęciu dynamicznym, za pomocą wskaźników dynamiki określa się kierunek zmian struktury i dynamikę jej zmian, w porównaniu do ich wartości historycznej (w odróżnieniu od analizy statycznej, która pokazuje kondycję finansową w danym momencie). Analiza pionowa w ramach analizy wstępnej pozwala określić główne obszary zaangażowania firmy i ocenić zmiany zachodzące w przedsiębiorstwie, w tym sprzedaży, kosztów, zobowiązań długoterminowych i tym podobnych wyznaczników wielkości finansowych. W ramach analizy wstępnej określa się również źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa, poprzez szacowanie kapitału własnego, kapitału stałego i kapitału obrotowego netto.

Analiza wskaźnikowa

Kolejnym etapem analizy finansowej przedsiębiorstwa jest analiza wskaźnikowa, która opiera się na relacjach i związkach określonych wartości finansowych. W uproszczeniu, jest to rozwinięcie wstępnej analizy i wynikających z niej sprawozdań. Wskaźniki są właściwie podstawą do analizy finansowej przedsiębiorstwa i przyjmują różne formy, zarówno bezwzględne (wyrażoną pieniężnie ) i względne (opartą na zależnościach wskaźników bezwzględnych). Wybór wskaźników do obliczenia kondycji finansowej przedsiębiorstwa jest bardzo szeroki, choć przyjęto stosowanie na ogół ograniczonego zestawu najbardziej efektywnych wskaźników, charakteryzujących różne aspekty finansowej działalności firmy. Wyznaczone wielkości ocenia się przez przyrównanie do konkretnych norm, a także analizę poziomą, prowadzoną poprzez analizę zmian w kolejnych okresach, również w porównaniu do benchmarków z branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo. Uwzględniane są także warunki makroekonomiczne w gospodarce, a także różnice wynikające z konstrukcji określonych wskaźników . Analiza wskaźnikowa umożliwia więc na ustalenie sytuacji finansowej firmy w zakresie efektywności, zadłużenia, płynności, aktywności oraz rynkowej wartości akcji i kapitału.

Zakres i realizacja analizy finansowej

Analiza finansowa przedsiębiorstwa, jej rozbudowanie i wybór wskaźników zależą od celu oraz podmiotu, który ją przeprowadza. Przykładem niech będą banki, które skupiają się na obserwowaniu wskaźników wypłacalności, efektywności inwestycji, na które udzielają kredytu, a także zdolności do obsługi długów. Inwestorzy i akcjonariusze skupiać się będą natomiast na wskaźnikach rynku, sytuacji makroekonomicznej gospodarki oraz wartości firmy i potencjalnego jej wzrostu. Analiza finansowa przedsiębiorstwa może być więc rozumiana i przeprowadzana w różny sposób, a przytoczone wyżej rozwiązania są jedynie przykładami jej realizacji. Ze względu na poziom skomplikowania opisanych procesów analitycznych, z którymi wiążą się przecież tak istotne kwestie, jak na przykład możliwość otrzymania kredytu czy korzystnej umowy z kontrahentem – jego regularne przeprowadzanie małe i średnie firmy zlecają usługodawcom specjalizującym się w tym aspekcie zarządzania finansami.

Zdalne usługi analityczne dla firm

Ze względu na istotną rolę analizy finansowej dla podmiotów zewnętrznych, rzetelne jej prowadzenie staje się kluczowe dla codziennej działalności firmy i planowania jej rozwoju. Usługi analityczne dla firm coraz częściej łączone są przez to z szeroko pojętymi usługami, ujętymi w ramach księgowości internetowej. Popularność zdalnej księgowości rośnie szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw, wśród których sięganie po zewnętrzną obsługę księgowo-finansową i kadrowo-płacową, staje się być coraz bardziej powszechne, głównie ze względu na płynącą z tych rozwiązań wygodę, oszczędność i bezpieczeństwo. Z tego właśnie powodu najlepsi dostawcy usług księgowości internetowej, udzielający wsparcia na tych obszarach w formule zdalnej, jak na przykład INGKsięgowość (http://www.ingksiegowosc.pl/oferta) proponują również rozbudowane moduły do analizy i raportowania aktualnej kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Finanse a księgowość internetowa

Z usług zdalnej księgowości online korzysta coraz więcej firm i instytucji. Co niezwykle istotne, możliwości oferowanych narzędzi i usług wykracza daleko poza księgę przychodów i rozchodów, dzięki czemu nadzór nad księgowością i finansami przedsiębiorstwa jest dużo wygodniejszy i uporządkowany, co ułatwia przeprowadzenie analizy finansowej. Oferowane przez tych dostawców narzędzia do zarządzania finansami firmy sprawdzą się nie tylko podczas analizy gospodarki finansowej czy kontroli skarbowej (dostawcy usług księgowości online udzielają wsparcia również w tych sytuacjach), ale też przy porównywaniu kondycji finansowej w kontekście kluczowych wskaźników, także na tle branży. Rozwiązania usprawniają więc pracę przedsiębiorstwa, usprawniając nadzór nad dokumentacją, fakturowaniem, kadrami i raportowaniem na temat stanu finansów.

Wygoda, oszczędność i bezpieczeństwo to bez wątpienia duże atuty, a rosnący zakres możliwości, w tym dotyczący analizy finansowej firmy, sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorstw i instytucji publicznych korzysta z tych rozwiązań. Popularność księgowości internetowej jest także wynikiem rozwoju technologii, informatyzacji i ewolucji prawa, stąd specjaliści przewidują, iż w niedalekiej przyszłości w małych i średnich firmach zastąpi ona w pełni tradycyjne rozwiązania.

Kategorie
BiznesNiezbędnik firmowy
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

Podobne wpisy

 • Reklama na Facebook

  Jak zwiększyć efektywność reklam na FB?

  Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego, że Facebook jest narzędziem, dzięki któremu możemy zwiększać sprzedaż swoich produktów i usług. Dzięki możliwości wystawiania reklam wiele firm pozyskało nowych klientów. Niestety,...
 • Aby mieć porządek w dokumentach

  Mimo że obecnie wiele dokumentów na postać elektroniczną, to wciąż duża liczba ma postać papierową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre z tych dokumentów muszą być przechowywane przez pewien, ściśle...
 • Pracodawcy muszą walczyć o młodych pracowników

  Bywają sytuacje, kiedy na 10 umówionych spotkań z kandydatami nie przychodzi nikt i dla dzisiejszego pokolenia millenialsów jest to niestety typowe zachowanie – mówi Anna Panek, dyrektor HR w Vivus Finance. Jak podkreśla,...
 • Biznes jutra będzie oparty na innowacjach

  – Biznes jutra będzie oparty na innowacjach, bez których nie będzie rozwoju gospodarczego ani przemysłu 4.0. – podkreśla Robert Kośla z Ministerstwa Cyfryzacji. Jednak nowe technologie, chociażby te powiązane z analizą i przetwarzaniem...