Jednolity Plik Kontrolny – jakie zmiany czekają przedsiębiorców?

Z dniem 1 lipca br. w życie weszły przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek opracowywania i przekazywania w ujednoliconej formie dokumentów do Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności został nałożony...

Z dniem 1 lipca br. w życie weszły przepisy dotyczące Jednolitego Pliku Kontrolnego. Obowiązek opracowywania i przekazywania w ujednoliconej formie dokumentów do Urzędu Skarbowego w pierwszej kolejności został nałożony na duże firmy. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mają na przygotowanie do zmian jeszcze dwa lata. Czym jest JPK, w jakim celu jest wprowadzany i jak należy przygotować się do tych zmian? O tym już za moment.

Czym jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny to zbiór danych, tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego przez bezpośredni eksport danych, które zawierają informacje o operacjach gospodarczych za dany okres. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz.6013) zakłada, że w sytuacji, gdy księgi podatkowe są prowadzone z wykorzystaniem programów komputerowych, organ podatkowy może zażądać przekazania całości albo części tych ksiąg, a także dowodów księgowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, albo poprzez nośniki danych.

Na JPK składa się siedem działów: księgi rachunkowe, wyciągi bankowe, magazyn, ewidencja zakupu i sprzedaży VAT, faktury VAT, księga podatkowa przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów. W skład struktury dokumentu wchodzi 361 pól obowiązkowych i 190 opcjonalnych. To duża zmiana w stosunku do dotychczas obowiązującego dokumentu, który zawierał zaledwie 40 pól.

Nadzieje i obawy, w związku z wprowadzeniem JPK

Zdania na temat JPK są podzielone. Jedni uważają, że jest to zbędna komplikacja, inni, że w dłuższym okresie przyniesie liczne korzyści.

Osoby, które popierają wprowadzenie JPK uważają, że dokument ten wpłynie na podniesienie jakości kontroli oraz poprawę ściągalności podatku VAT oraz CIT. W praktyce zmiana ma oznaczać duże wpływy do budżetu państwa i zarazem usprawnienie kontroli oraz obniżenie jej kosztów. Zdaniem Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, na samej elektronicznej formie kontroli można zaoszczędzić od 200 do nawet 300 mln rocznie. Zwolennicy wprowadzenia w naszym kraju JPK wskazują na Portugalię. Tam, w ubiegłym roku, dzięki kontroli elektronicznej udało się odzyskać około 800 mln euro. Dzięki JPK weryfikacja ma również przebiegać znacznie szybciej. JPK ma także zlikwidować przeszkody w przekazywaniu danych elektronicznych, umożliwiając chociażby przekazywanie zestawień faktur w formacie arkusza kalkulacyjnego Excel.

Dla firm, wprowadzenie JPK wiąże się jednak z koniecznością uzupełnienia swoich systemów księgowych o nową funkcjonalność, która umożliwi generowanie danych do JPK. Mali i średni przedsiębiorcy obawiają się kosztów dopasowywania do tych zmian. Według prognoz wdrożenie systemu może kosztować firmy od kilkuset do nawet 10 tys. zł., jeśli bazują one na kilku systemach informatycznych. Przedsiębiorcy obawiają się też samego procesu przekazywania danych. Zagrożenie wynika z dziwnej struktury dokumentu. Księgowi obawiają się, że w ramach struktur JPK przepływać będą ogromne ilości danych bez stosownego zabezpieczenia.

5 kluczowych pytań o JPK

W związku z wprowadzeniem nowej formy przekazywania danych do Urzędu Skarbowego, w głowach przedsiębiorców pojawiło się wiele pytań.

Odpowiedzi na te najczęściej zadawane udzieliliśmy poniżej.

Jaki jest cel wprowadzenia JPK?

JPK został wprowadzony przede wszystkim po to, by ułatwić podatnikom przekazywanie danych w formie elektronicznej. W efekcie czynności kontrolne mają trwać krócej, a także stać się znacznie mniej uciążliwe dla firm. Jednocześnie zmniejszeniu mają ulec koszty weryfikacji danych. W przypadkach niebudzących wątpliwości kontroler ma odstępować od wykonywania czynności sprawdzających.

Czy dane przekazywane w ramach JPK będą w wystarczającym stopniu chronione?

Wszelkie dane, przekazywane organom podatkowych w ramach JPK są objęte tajemnicą skarbową i podlegają procedurom wynikającym z przepisu o ochronie danych osobowych.

Czy dla każdej z 7 struktur będzie można przygotować odrębny plik?

W przypadku firm, które korzystają z różnych systemów i które prowadzą pełną księgowość, dopuszczalne jest dostarczenie danych w formie 3 plików dla każdej ze struktur. Będzie też możliwość dokonywania także zestawień miesięcznych. Przykładowo dla trzymiesięcznego okresu kontrolnego, czyli od stycznia do marca – dla każdej ze struktur można przedstawić po 3 pliki.

Czy JPK dotyczyć będzie również podmiotów zagranicznych, które zostały zarejestrowane w Polsce na potrzeby podatku VAT (jeśli nie mają w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności)?

Tak, ze względu na artykuły 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którą przedsiębiorca jest osobą w rozumieniu art. 4 tej ustawy. Przepisy mówią o tym, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, czyli wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są również wspólnicy spółki cywilnej w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

JPK dotyczy podmiotów zagranicznych również z tego powodu, że progi określone w art. 104-106 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej odnoszą się do całej działalności prowadzonej przez danego przedsiębiorcę, a nie tylko konkretnego kraju lub jego części.

Jak wygląda sytuacja z danymi usuniętymi albo zmodyfikowanymi, jeśli poprosi o nie kontroler?

Niektóre spośród dotychczasowych systemów finansowo-księgowych, wykorzystywanych w firmach przechowują podstawowe dane kontrahentów (odbiorców oraz dostawców) bez zapisywania historii zmian. Pytanie brzmi więc: co zrobić w sytuacji, gdy kontroler zarząda danych z wcześniejszego okresu, które już zostały zmodyfikowane? Zgodnie z prawem zarówno księgi podatkowe, jak i dowody księgowe podlegają archiwizacji, także te, które są przekazywane w formie elektronicznej. Kontroler ma prawo uzyskać dostęp do danych sprzed, jak i po modyfikacji. Każda zmiana powinna posiadać opis wyjaśniający co zostało zmienione.

JPK – rewolucyjna zmiana w przepisach księgowo-podatkowych

Wprowadzenie JPK to istotna zmiana w kontaktach między urzędem a przedsiębiorcami. Trwa więc wyścig z czasem, by sprostać wymaganiom postawionym przez Ministerstwo Finansów i w razie kontroli móc wygenerować odpowiednio plik. Przekazanie do Urzędu Skarbowego błędnego JPK, będzie się bowiem wiązało z odpowiedzialnością karną. Ważnym etapem przygotowań stała się współpraca z firmami informatycznymi, które mają pomóc we wdrożeniu księgowości elektronicznej oraz dostosowaniu jej do potrzeb JPK.


Artykuł powstał przy współpracy z biurem rachunkowym Tax Expert 24, stworzonym z myślą o potrzebach firm z sektora MSP, start-upów, spółek prawa handlowego oraz firm z udziałem kapitału zagranicznego.

Kategorie
BiznesNiezbędnik firmowy
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

Podobne wpisy

 • 5 Sposoby na znalezienie wymarzonej pracy

  Poszukujący pracy mogą spędzić dużo czasu na szukaniu miejsc pracy i masowym wysyłaniu CV,  nie mówiąc już o lądowaniu na rozmowie kwalifikacyjnej. Pracodawcy nadal otrzymują mnóstwo aplikacji na jedno...
 • Reklama na Facebook

  Jak zwiększyć efektywność reklam na FB?

  Wszyscy doskonale zdajemy sobie z tego, że Facebook jest narzędziem, dzięki któremu możemy zwiększać sprzedaż swoich produktów i usług. Dzięki możliwości wystawiania reklam wiele firm pozyskało nowych klientów. Niestety,...
 • Aby mieć porządek w dokumentach

  Mimo że obecnie wiele dokumentów na postać elektroniczną, to wciąż duża liczba ma postać papierową. Zgodnie z obowiązującymi przepisami niektóre z tych dokumentów muszą być przechowywane przez pewien, ściśle...
 • Pracodawcy muszą walczyć o młodych pracowników

  Bywają sytuacje, kiedy na 10 umówionych spotkań z kandydatami nie przychodzi nikt i dla dzisiejszego pokolenia millenialsów jest to niestety typowe zachowanie – mówi Anna Panek, dyrektor HR w Vivus Finance. Jak podkreśla,...