Kiedy dać pracownikowi podwyżkę?

Każda firma ma własny system wynagrodzeń. W każdej też podwyżka przyznawana jest pracownikom według bardzo różnych kryteriów. Niewielu jest w Polsce pracodawców, którzy podnoszą wynagrodzenie swoim pracownikom nawet wtedy,...

Każda firma ma własny system wynagrodzeń. W każdej też podwyżka przyznawana jest pracownikom według bardzo różnych kryteriów. Niewielu jest w Polsce pracodawców, którzy podnoszą wynagrodzenie swoim pracownikom nawet wtedy, gdy sami o to nie proszę. W większości firm pracownicy sami muszą prosić o podwyżkę wynagrodzenia. Co powinno decydować o tym, że pracownik otrzyma podwyżkę wynagrodzenia?

Sposoby w jaki pracodawcy mogą podwyższać wynagrodzenie

Jak już wspomnieliśmy, sposób przyznawania podwyżek może być w poszczególnych firmach zupełnie inny. Kryteria podwyższania pensji każdy pracodawca może ustalać bowiem biorąc pod uwagę różne kryteria. Nie ma przeszkód, aby podwyżka wynagrodzenia odbywała się w sposób automatyczny. W tym przypadku podwyżka przyznawana jest za staż pracy; są też pracodawcy, którzy decydują się podwyższyć pensję w sytuacji wzrostu kosztów utrzymania. Zdaniem wielu podwyższanie pensji w sposób automatyczny nie jest rozwiązaniem najlepszym. Nie jest to bowiem zachętą do lepszej i bardziej wydajnej pracy. Pracownicy z góry wiedzą, że bez względu na to czy będą mocno angażować się w wykonywanie zawodowych obowiązków, czy też nie, podwyżkę i tak otrzymają.

Podwyżka jako narzędzie motywowania pracowników

Jeżeli podwyżka wynagrodzenia ma być narzędziem motywowania pracowników, to pojawia się pytanie o to, kiedy dać pracownikowi podwyżkę? W tym przypadku pracodawca może podnieść wynagrodzenie pracownikowi, którego praca jest naprawdę wyjątkowo efektywna. Podwyżka należy się więc tym pracownikom, którzy z miesiąca na miesiąca na miesiąc pracują coraz bardziej efektywnie i przynoszą firmie rosnące zyski. Na po0dwyżkę zasługują także pracownicy, którzy stale powiększają posiadane przez siebie kwalifikacje i umiejętności. Pracownicy, którzy podnoszą swoje kwalifikacje (oczywiście pod kątem przydatności w miejscu pracy) są dla firmy bardzo wartościowi. Pracodawcy nie mogą zapominać, że wartość pracownika zdobywającego nowe umiejętności na rynku pracy znacznie rośnie. Konkurencyjna firma może zaproponować mu wyższe wynagrodzenie. Jeśli dotychczasowy pracodawca chce takiego pracownika zatrzymać, powinien zaoferować mu podwyżkę.

Jakie jeszcze mogą być kryteria przyznawania podwyżek?

Kryteriów, na podstawie których pracodawcy mogą przyznawać pracownikom podwyżki jest mnóstwo. W niektórych firmach podwyżki ściśle wiążą się z awansem zawodowym. Oczywiście kryteria awansu powinny być ściśle określone; każdy pracownik powinien wiedzieć za jakie osiągnięcia może otrzymać awans i podwyżkę. Sytuacja na rynku pracy także powinna być brana pod uwagę przez pracodawców. Jeśli liczba kandydatów na dane stanowisko jest bardzo mała, podwyżka dla pracownika powinna być na tyle wysoka, aby nie odszedł on do konkurencji.Szacuje się, że zastąpienie pracownika nowym każdego pracodawcę kosztuje minimum 15% jego rocznego wynagrodzenia. Tak naprawdę niewielu jest pracodawców w naszym kraju, których jest stać na częste rotacje pracowników. Podwyżka wynagrodzenia jest bardziej opłacalna.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

Podobne wpisy