Transport produktów chemicznych

Branża chemiczna musi korzystać z usług transportowych. Przewozi się surowce, produkty, a także półprodukty. Wśród nich znajdują się towary klasyfikowane jako niebezpieczne. Na terenie całej Europy rocznie przewozi się...

Branża chemiczna musi korzystać z usług transportowych. Przewozi się surowce, produkty, a także półprodukty. Wśród nich znajdują się towary klasyfikowane jako niebezpieczne. Na terenie całej Europy rocznie przewozi się przeszło trzy miliony ton produktów chemicznych. Na terenie naszego kraju wykorzystuje się do tego najczęściej transport drogowy, który u nas jest najbardziej popularny. Jednocześnie nie dysponuje wystarczająco dobrze rozwiniętą siecią wodnych szlaków śródlądowych. Kolej także niekoniecznie dobrze sprawdza się w tej roli. Transport produktów chemicznych jest jednym z bardziej wymagających w naszym kraju. Wymaga przestrzegania szeregu zasad bezpieczeństwa. Część z nich wynika z obowiązujących przepisów międzynarodowych, inne są konsekwencją regulacji unijnych, jeszcze inne krajowych.

Co zalicza się do towarów niebezpiecznych?

Towarami niebezpiecznymi określa się wszystkie te towary i substancje, które mogą stanowić niebezpieczeństwo zarówno dla bezpieczeństwa, jak i zdrowia ludzi, ale nie tylko. To również te towary, które zagrażają mieniu bądź środowisku naturalnemu. Jeśli chodzi o ludzi, to towary niebezpieczne mogą powodować śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała bądź kalectwo. Jeśli chodzi o środowisko naturalne, to mogą prowadzić do zanieczyszczenia powietrza, wody bądź gleby. Najczęściej do produktów niebezpiecznych zalicza się te towary, które wiążą się z natychmiastowym powstaniem zagrożenia. Znaczna część z nich może również wywoływać zagrożenie w przyszłości. Sprawdź więcej na http://doradztwochemiczne.pl

O czym trzeba pamiętać?

Transport produktów chemicznych jest zawsze transportem rejestrowanym. Wszystkie produkty, które określane są jako niebezpieczne muszą być zidentyfikowane, a także odpowiednie sklasyfikowane. Do ich określania używa się nazw z Międzynarodowej Konwencji ADR. Przyporządkowuje się je do jednej z trzynastu klas zagrożeń. I tak mogą być:

-materiały wybuchowe;

-gazy;

-materiały ciekłe zapalne;

-materiały stałe zapalne;

-materiały samozapalne;

-materiały, które w zetknięciu z wodą wytwarzają gazy zapalne;

-materiały utleniające oraz nadtlenki organiczne;

-materiały samoreaktywne;

-materiały wybuchowe stałe odczulone;

-materiały trujące;

-materiały zakaźne;

-materiały promieniotwórcze;

-materiały żrące;

-materiały, które niszczą tkankę nabłonkową skóry bądź błony śluzowej.

Do tego dochodzą materiały inne, które nie udało się zaklasyfikować do żadnej z wymienionych grup, a które stanowią zagrożenie.

O czym pamiętać?

Transport produktów chemicznych wymaga zastosowania szczególnych środków ostrożności. Zachowane muszą być szczególne środki bezpieczeństwa. Niezbędne jest także przestrzeganie szeregu przepisów prawnych. Cała organizacja transportu musi być dostosowana do rodzaju produktu, który jest przewożony. Co ważne, wszystko musi być bardzo precyzyjnie oznakowane. Na opakowaniach muszą znaleźć się informacje mówiące o zagrożeniu, jakie stwarza dana substancja. Niezbędne są dane fizyczne, chemiczne, a także procedury, które trzeba wdrożyć, jeśli dojdzie do skażenia. Niedopuszczalny jest transport produktów chemicznych z innymi produktami.

Kategorie
Wiadomości
Brak komentarzy

Zostaw komentarz

*

*

Podobne wpisy

 • Wydruk zdjęć online

  Najlepsze usługi drukowania zdjęć on-line w porównaniu. Często pomijanym krokiem w procesie edycji zdjęć jest drukowanie. Czytaj więcej o wydruku online TUTAJ Dzięki wielu opcjom cyfrowego hostingu i udostępniania,...
 • Dotacje badawczo-rozwojowe: dla kogo?

  Liczba państw członkowskich Unii Europejskiej powiększyła się do 27. Pod względem innowacyjności na tle wszystkich państw Polska wypada dość słabo, plasuje się na jednym z ostatnich miejsc. Większość państw...
 • Kiedy dać pracownikowi podwyżkę?

  Każda firma ma własny system wynagrodzeń. W każdej też podwyżka przyznawana jest pracownikom według bardzo różnych kryteriów. Niewielu jest w Polsce pracodawców, którzy podnoszą wynagrodzenie swoim pracownikom nawet wtedy,...
 • O czym pamiętać organizując biuro?

  Jak powinno zostać wyposażone nowoczesne biuro? Z pewnością niezbędne nam będą drobiazgi takie jak ołówki, segregatory, kalendarze czy organizer na biurko. Musimy też jednak zadbać o ogólne wyposażenie pokojów...